STANDPUNTEN

Verenigingen en Sport

De gemeentes Heerhugowaard en Langedijk kennen van oudsher in hun kernen en wijken een rijk aanbod aan sportvoorzieningen. In de visie van Lokaal Dijk en Waard moeten we dit koesteren en deze sportvoorzieningen in de kernen en wijken behouden en uitbouwen en aanpassen aan de demografische ontwikkelingen. De gemeente Dijk en Waard maakt voor iedere inwoner betaalbare en bereikbare sportbeoefening mogelijk. Oud en jong, minder of meer mobiel, ook de inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperkingen doen mee. Bewegen en sporten gebeurt daarnaast ook buiten verenigingsverband. Dijk en Waard beweegt mee door goede wandel- en fietspaden, waarbij “het een rondje of ommetje kunnen doen” een belangrijk aspect is. Daarbij hoort ook dat inwoners zoveel mogelijk fietsend of lopend zich binnen de kernen en wijken kunnen voortbewegen. In onze visie dienen leerlingen die lopend of fietsend naar basis- of middelbare school gaan dit veilig te kunnen doen, waardoor bewegen voordat school begint gestimuleerd wordt. We realiseren ons dat alle in Nederland te beoefenen sporten niet in Dijk en Waard aangeboden kunnen worden. Daarom koesteren we het aanbod wat de gemeentes in onze omgeving eventueel wel aan kunnen bieden. We zetten vooral in op breedtesport, sporten moet voor iedereen mogelijk kunnen zijn. We zijn trots op onze topsporters in veel disciplines.