STANDPUNTEN

Inwoners en de gemeente

Dijk en Waard kent een bestuur wat dicht bij de burgers staat. Besturen is niet het bezetten van een pluchen stoel maar luisteren naar de vragen en behoeften en meningen van de inwoners. Kernenbeleid wordt kern- of wijkgericht verder uitgerold over de gehele gemeente Dijk en Waard. Loketfuncties ten behoeve van gemeentelijke producten en WMO voorzieningen zijn dichtbij en per openbaar vervoer bereikbaar voor alle inwoners. Bij commissie- of raadsbehandeling over kerngerichte onderwerpen wordt dicht bij de burgers van die kernen of wijken vergaderd. Bij de commissie/forumvergadering krijgen de inwoners binnen het BOB (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) model een duidelijke rol. Zij worden hierop geattendeerd via de spelregels van inspreken en meespreken. Binnen de griffie van Dijk en Waard is er duidelijke aandacht voor communicatie over en vanuit de gemeenteraad. Immers dit orgaan is het hoogste orgaan binnen het bestuur van Dijk en Waard. De inzet van de griffie communicatie wordt zowel in digitale alsook papieren media gedaan. De banden in de HAL/BUCH regio, maar ook met de Noordkop en West-Friesland worden stevig aangehaald. Gezamenlijk wordt getracht Noord-Holland Noord op de kaart te zetten en te houden. De gemeente Alkmaar is voor de inwoners heel belangrijk wat betreft voorzieningen niveau. Er wordt ingezet op een goede band met deze gemeente en wordt ook verwacht dat deze gemeente respectvol met Dijk en Waard omgaat met als doel elkaar te versterken.