STANDPUNTEN

Financiën

Dijk en Waard is ontstaan uit de ambitie om van twee gemeente tot één sterke gemeente te komen. Ook financieel is dit terug te zien, er ligt een gezonde meerjarenbegroting. Een duidelijk, overzichtelijk en begrijpelijk document van een paar pagina’s waaruit dit snel kan worden opgemaakt. Ook zijn documenten als de strategische visie, kadernota, begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken op orde en wordt daar de financiële stand van zaken van de gemeente gevolgd.  Echter per kwartaal wordt dit ook expliciet toegelicht door de gemeente, in inzichtelijk en begrijpelijke taal. Inwoners worden op deze wijze meegenomen in waar voor hun en ons geld wordt ingezet.