Skip to main content

STANDPUNTEN

Financiën

Dijk en Waard is ontstaan uit de ambitie om van twee gemeentes tot één sterke gemeente te komen. Ook financieel moet dit terug zijn te zien. Er ligt een gezonde meerjarenbegroting. We moeten streven naar een financieel duurzame gemeente.

BEGRIJPBARE BEGROTING

Voor inwoners moet het duidelijk zijn hoe die begroting er uit ziet. Desnoods naar voorbeeld van andere gemeentes in een stripverhaal. Dit geldt ook voor kadernota’s, tussentijdse rapportages, jaarstukken. Inwoners en bestuurders hebben er recht op om te zien waar hun geld voor wordt gebruikt en ingezet.

NIEUWE TAKEN

Alles wat Den Haag ons oplegt aan nieuwe taken en verantwoordelijkheden moet voorzien zijn van een zak geld vanuit Den Haag wat de extra kosten dekt.

GEMEENTELIJKE LASTEN

Voor de inwoners en ondernemers moeten de gemeentelijke lasten niet hoger worden dan ze nu zijn. Uiteraard dienen rioolrechten, afvalstoffenheffing en OZB geharmoniseerd te worden. Onderzocht dient te worden of peildatum 1 januari voor gemeentelijke lasten gedurende het inningsjaar variabel is. Dit naar Beverwijks model waarbij als een huishouden van meer- naar 1-persoonshuishouden gaat of vice versa gedurende een heffingsjaar er een verrekening plaatsvindt.