STANDPUNTEN

Economie

De economische gevolgen van de Corona crisis zijn wereldwijd te voelen. Voor een goed herstel van de economie is zijn plannen nodig. Plannen die de ondernemers ondersteunen. Het hebben van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, ondernemers en instelling is belangrijk. Er dient ruimte te zijn voor bedrijvigheid, dat creëert immers werkgelegenheid. De concurrentiepositie van de bedrijven in

de gemeenten t.o.v. buurgemeenten dient zoveel mogelijk versterkt te worden. Optimale bereikbaarheid, lage(re) grondprijzen en kwalitatief goede locaties moet behouden maar ook gecreëerd worden. De kleine bedrijventerreinen waar mogelijk verplaatsen naar grote bedrijventerreinen en vrijgekomen locaties omzetten naar woningbouw. De kernen van de diverse dorpen zijn beeldbepalend en dienen economische gezond te zijn. De gemeente creëert ook kansen op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur; een sector met grote economische en maatschappelijke betekenis. In de toekomst willen wij een complete gemeente zijn waarin plek is voor wonen, leven, werken, leren en ondernemen. Speciale aandacht gaat uit naar onze agrarische bedrijven. Door nieuwe Europese en Rijksregelgeving komt er heel veel op ze af wat aanleiding geeft tot grote onzekerheid. Vanuit Dijk en Waard zullen we hen, in samenwerking met de LTO, zoveel mogelijk ondersteunen in de transitie naar duurzame en toekomstbestendige bedrijven.