Skip to main content

Economie

STANDPUNTEN

Economie

De gemeente Dijk en Waard is een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven om zich hier te vestigen.

VESTIGINGSKLIMAAT

Dit stimuleert de werkgelegenheid in de gemeente. Lokaal Dijk en Waard wil de bereikbaarheid van de gehele gemeente en daarmee ook die van de bedrijventerreinen en werklocaties goed houden. In 2035 heeft Dijk en Waard een circulaire economie met een gezond vestigingsklimaat. Inwoners en detailhandel moeten elkaar goed kunnen vinden. De detailhandel moet voldoende ruimte krijgen om zich te vestigen en te handhaven. Hierbij gaan we uit van concentratie in wijken en kernen. Perifere leegkomende detailhandel zou dan ingezet kunnen worden voor transformatie naar woningen. Parkeren moet in voormalig Langedijk gratis blijven, in Heerhugowaard centrum waard eveneens. Middenwaard dient lagere parkeertarieven te hebben dan vergelijkbare winkelcentra in de omliggende gemeentes.

ARBEIDSMIGRANTEN

We willen niet meer geld steken in het huisvesten van arbeidsmigranten. Voor de huidige huisvesting moet er wel goed beleid worden geformuleerd om voor een veilige omgeving te zorgen. Het huidige beleidskader van Heerhugowaard is een goede basis.

ONDERNEMERSVERENIGINGEN

De thans drie ondernemersverenigingen zijn structurele gesprekspartners voor de gemeente. Zij worden betrokken in een voor de gehele gemeente op te stellen nieuwe Economische Visie.

LAND- EN TUINBOUW

Een andere belangrijke economische pijler is van oudsher de land- en tuinbouw in onze gemeente Dijk en Waard. Door regelgeving vanuit Brussel en Den Haag komt er heel veel af op deze ondernemers. Dit brengt veel onzekerheid mee voor deze groep. De LTO is hierin de gesprekspartner van de gemeente. Zij vertegenwoordigen die ondernemersgroep. Bij het opstellen van bestemmingsplannen of straks omgevingsplan houden we rekening met nieuwe inkomstenbronnen van deze agrarische groep. We streven naar een duurzame landbouweconomie. De land- en tuinbouwers zijn de architecten van de buitengebieden. Daarom willen wij de landbouwgrond zoveel mogelijk behouden, waarbij natuurvriendelijk ‘boeren’ voorop staat. Daarnaast willen wij de agrariërs zoveel mogelijk ondersteunen bij alle nieuwe regelgeving vanuit Den Haag.

TOERISME

Toerisme is in toenemende mate een economische pijler. Om meer toeristen te trekken wordt gekeken hoe meer camperplaatsen te ontwikkelen en kleinschalig kamperen (bij de boer). Dijk en Waard blijft aangesloten op alle wandelknooppunten, fietsknooppunten en vaarknooppunten. Hierbij wordt het bezoek aan onze parels musea, landschap, historische kernen in heel Dijk en Waard gestimuleerd.