Skip to main content

Verkeer en mobiliteit

STANDPUNTEN

Verkeer en mobiliteit

Bereikbaarheid is iets wat ons allemaal dagelijks bezighoud. Of we nou een ommetje maken rond het Park van Luna of naar ons werk gaan over de N242: iedereen is er mee bezig. Dit maakt dat Lokaal Dijk en Waard wil dat het hoog op de agenda komt te staan van de nieuwe gemeenteraad. Heerhugowaard en Langedijk hebben al een voorschot genomen op dit onderwerp door een Mobiliteitsvisie vast te stellen, maar er is nog werk aan de winkel.

GOED BEREIKBAAR

Lokaal Dijk en Waard wilt dat de gemeente goed bereikbaar is voor ondernemers en inwoners. Zo willen wij dat de N242 wordt verbreed om goede doorstroming te bewerkstelligen. Daarnaast moet er kritisch worden gekeken naar de kruispunten op de provinciale wegen. Deze moeten veiliger en makkelijker begaanbaar zijn. Hierover moet Dijk en Waard in gesprek met de provincie.

Ook de gemeentelijke wegen moeten beter doorstromen. De files op bijvoorbeeld de Oosttangent zijn een doorn in het oog voor de vele forenzen die binnen onze gemeenten wonen. We willen de aankomende 4 jaar onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren en de resultaten van het onderzoek ook direct toepassen in de praktijk. Daarnaast moet de onderdoorgang bij de spoorwegovergang nabij het station er echt komen deze periode.

ELEKTRISCH RIJDEN

Elektrisch rijden is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Lokaal Dijk en Waard wil meer oplaadpunten, waaronder een snellaadstation. Niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers moeten de oplaad-mogelijkheden uitgebreid worden.

GOEDE ONTSLUITING INDUSTRIEGEBIEDEN

Industriegebieden moeten goed ontsloten worden. Verkeer mag de bedrijfsactiviteiten niet belemmeren. Zo moeten industriegebieden zoals Breekland, de Zandhorst en de Zuiderdel goed bereikbaar zijn voor het bedrijfsverkeer vanaf de provinciale wegen.

OPENBAAR VERVOER

Voor veel mensen is het openbaar vervoer ook een belangrijk onderdeel in hun leven. Lokaal Dijk en Waard wil dat Dijk en Waard zelf een buslijn gaat opzetten. Dit is deels ook in de Mobiliteitsvisie meegenomen. We moeten als grote gemeente de sturing op het openbaar vervoer vasthouden en versterken. De interne busverbindingen moeten langs alle kernen in Dijk en Waard gaan en regelmatig rijden. De bustijden moeten daarnaast ook aansluiten op de tijden van de trein.
De Hugohopper (misschien wel Dijk en Waardhopper) blijkt een succes te zijn voor de minder mobiele inwoner. Dit houden we in stand en verbeteren we waar het nodig is.