STANDPUNTEN

Onderwijs

In Dijk en Waard volgt iedereen goed onderwijs, het betreft een inclusief onderwijssysteem. De diversiteit van Dijk en Waard met zijn dorpen en kernen zie je ook terug in het onderwijs, door goede samenwerking onderling kan je deze diversiteit blijvend borgen. Ook de verbinding met het sociaal domein is duidelijk aanwezig. Een integraal kind-centrum waarbij een kind al vanaf de vroege opvang tot en met de basisschool passend en aantrekkelijk onderwijs kan volgen. En daar, waar nodig, ook gelijk beschikking heeft tot de juiste zorg. Ook de integratie met de ouderenzorg zoals nu bij het IKOC (integraal kind en ouderen centrum) wordt verder doorontwikkeld. Het voortgezet onderwijs is voor alle scholieren laagdrempelig en voor iedereen en elk niveau bereikbaar. Er is een breed aanbod voor vervolg opleidingen en deze zijn goed bereikbaar. De verantwoording van huisvesting voor het onderwijs ligt bij de gemeente. Er wordt tijdig geanticipeerd op de ontwikkelingen van de bevolking. Iedereen verdient goed onderwijs, daar hoort ook kwalitatief goede en passende huisvesting bij.