STANDPUNTEN

Veiligheid

Dijk en Waard is een gemeente waarin iedereen zich veilig zou moeten voelen. Veiligheid is voor inwoners een basisbehoefte en heeft een hoge prioriteit. Structuur en geborgenheid geven een veilig gevoel en zorgen voor een gezonde samenleving. Uitgangspunt bij de gemeente is om in te zetten op preventie door goede voorlichting aan inwoners en hun zelfredzaamheid te vergroten; mooie voorbeelden zijn Het Ogen en Oren project en het stimuleren van buurtwhatsappgroepen. Echter bij onveilige situaties kan ook een vorm van repressie nodig zijn. De gemeente is voor alle inwoners een veilige gemeente,  er is een goed georganiseerde en zichtbare politie, brandweer en ambulancezorg. Dit realiseer je door de samenwerking in de regio te versterken. Specifiek voor de gemeente Dijk en Waar is de aandacht voor veiligheid op het water. Dijk en Waard heeft waterrecreatie hoog in het vaandel, maar dat brengt ook met zich mee dat ook daar veiligheid geborgd moet worden. Aan- en omwonenden, recreanten in en op het water kunnen dit met plezier beleven. Dijk en Waard is een gemeente waar voor alle inwoners waterrecreatie veilig moet kunnen, een aangepaste plaatselijke verordening en geïntensiveerde inzet van toezicht en handhaving zullen hier zorg voor dragen. Ook verkeersveiligheid is een duidelijk aandachtspunt in de gemeente Dijk en Waard, bij het inrichten van openbare ruimte is dit dan ook een belangrijk uitgangspunt.