STANDPUNTEN

Openbare Ruimte

De gemeente Dijk en Waard kenmerkt zich door de vier kleuren. Groen voor het openbaar groen, blauw voor het water, grijs voor de wegen en paden en rood voor de openbare gebouwen. In de visie van Lokaal Dijk en Waard onderhouden we deze vier kleuren op een behoorlijk onderhoudsniveau. Hierbij anticiperen we op de huidige ontwikkelingen zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie. Bij het onderhouden van groen, grijs en blauw willen we graag het gevoel van veiligheid bij onze inwoners, de gebruikers van wegen, groen en water, vergroten. Daarnaast speelt de invoering of implementatie van de omgevingswet een belangrijke rol. Een bundeling van 26 wetten naar 1 wet. Zowel voor inwoners als voor de gemeente betekent dit een vereenvoudiging. Bij ingediende bouwplannen moet in onze visie binnen 8 weken gereageerd worden. Hierbij wordt gezocht naar een juiste balans tussen duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid en verbeteren van het leefmilieu. Milieu- veiligheids- en watervraagstukken worden vanuit de gemeente via één ingang en loket beantwoord. In de gemeente Dijk en Waard wordt zorgvuldig omgegaan met het (her)bestemmen van gebieden. Er moet evenwicht blijven bestaan tussen groen, grijs, rood en blauw. Openbaar groen, maar ook privé groen, zorgt voor een betere temperatuurbeheersing, nu de wereldtemperatuur steeds meer stijgt. Hierbij speelt ook het openbaar water een belangrijke rol. Als er openbaar groen of openbaar water moet verdwijnen, wordt dat elders in de gemeente weer gecompenseerd. We boeten er niet op in. Water is ruimschoots aanwezig binnen het grondgebied van Dijk en Waard, binnen de gemeentegrenzen. De nieuwe gemeente Dijk en Waard zal de huidige visie Langedijk ontwikkelt met water dan ook uitbreiden naar Dijk en Waard ontwikkelt met water. Water maakt het wonen in Dijk en Waard aantrekkelijk en zorgt voor een prettige omgeving. Bij wonen en woningbouw houdt de gemeente Dijk en Waard rekening met de alle gebruikers, de langzaamst voortbewegende gebruiker bepaalt het vereiste veiligheidsniveau. Bij de erftoegangswegen en wijkontsluitingswegen wordt ingezet op snelheidsbeperkende maatregelen.