STANDPUNTEN

Natuur en milieu

In de gemeente Dijk en Waard krijgen Milieu & Duurzaamheid prominente plaats in de beleidsontwikkeling voor een permanente beheersing van milieu en klimaat problemen. Wij kiezen voor zonne-energie, en het isoleren van woningen, fabrieks- en kantoorpanden en 0 op de meter woningen. Gemeentelijke gebouwen hebben een voorbeeldfunctie daar waar het gaat om energie neutraal te zijn.

Wij houden ons vast aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. We willen gebruik maken van de bestaande energiebronnen, maar moeten ook kijken naar nieuwe initiatieven. Duurzaamheid valt of staat bij draagvlak onder de inwoners, we kunnen dit niet alleen. Samen moeten we tot een constructieve oplossing komen als het gaat om het plaatsen van diverse energiebronnen in de openbare ruimte.

Wij willen de energietransitie doorzetten. Ook dit valt of staat met draagvlak onder de inwoners. We sturen aan op een voorspoedig verloop. We gaan uit van de eigen kracht van inwoners, maar waar sprake dreigt te zijn van energiearmoede, moet de gemeente de helpende hand bieden. Ook hier is het zaak om de bestaande energiebronnen te benutten, maar kunnen we niet wegkijken voor nieuwe initiatieven zoals geothermie.

Natuur

Natuur is overal aanwezig dus niet alleen in daartoe aangewezen natuurgebieden.  Lokaal Dijk en Waard streeft naar behoud en versterking van die natuur alsmede naar verbetering van de biodiversiteit. Dit vereist de nodige inzet bij woningbouw en andere economische ontwikkelingen. Regelmatige afstemmingen met natuurverenigingen is een must.