STANDPUNTEN

Cultuur

In de gemeente Dijk en Waard is er cultuur voor iedereen. Cultuur zorgt voor verbinding, creativiteit en is voor veel mensen een belangrijke vorm van ontspanning en vrijetijdsbesteding. In  de gemeente Dijk en Waard is het rijke culturele aanbod van activiteiten, evenementen en voorzieningen in de verschillende kernen van Dijk en Waard gekoesterd. Denk hierbij aan de Kermissen, Zuurkoolcup, Nazomerfeesten, Sinterklaasintochten, Koningsdag, Waardcup en Kunstroute. Zeker ook (muziek)festivals zullen volop de ruimte krijgen. Met Mixstream, Liquicity en Indian Summer kent Dijk en Waard een aantal bekende festivals. In de gemeente Dijk en Waard worden particulieren initiatieven op gebied van cultuurbevordering omarmt.

Bibliotheken hebben een zeer belangrijke rol om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met cultuur. Een bibliotheek is meer dan een verzameling van boeken en tijdschriften. In een bibliotheek wordt geleerd, is kennis te vinden (op papier en digitaal) en ontmoeten mensen – van jong tot oud – elkaar. In Dijk en Waard zijn dan ook de twee bibliotheken in Dijk en Waard aanwezig en vervullen zij een maatschappelijke rol in de gemeente. Ook cultuuronderwijs op de scholen is belangrijk. Om ieder kind met veel plezier zijn of haar creativiteit te ontwikkelen is er cultuuronderwijs aanwezig. In Dijk en Waard heeft de cultuurverbinder een belangrijke rol, deze heeft hard gewerkt aan het ontwikkelen en realiseren van sociale- en culturele activiteiten voor en door jongeren.

Dijk en Waard kent twee bekende musea. Het museum Broekerveiling en het Poldermuseum.  Beide musea zijn stabiel en bestendigd voor de komende jaren. De musea vertellen de verhalen van de rijke geschiedenis die  gebied kent en zijn daardoor belangrijke cultuurdragers van Dijk en Waard.