Skip to main content

Cultuur

STANDPUNTEN

Cultuur

In de gemeente Dijk en Waard is cultuur voor iedereen. Cultuur zorgt voor verbinding, creativiteit en is voor veel mensen een belangrijke vorm van ontspanning en vrijetijdsbesteding. In de gemeente Dijk en Waard wordt het rijke cultuuraanbod van activiteiten, evenementen in de verschillende kernen van Dijk en Waard gekoesterd. Denk hierbij aan de vele Kermissen, Zuurkoolcup, Nazomerfeesten, Sinterklaasintochten, Koningsdag, Waardcup, Heerhugowaard a live en Kunstroute. Zeker ook muziekfestivals horen volop de ruimte te krijgen. Met Mixstream, Liquicity en Indian Summer kent Dijk en Waard een aantal bekende festivals. Dijk en Waard kent ook een aantal particuliere cultuuraanbieders, Lokaal Dijk en Waard omarmt deze initiatieven.

CULTUURAANBOD

Cultuuraanbod dient afgestemd te worden op bredere doelgroepen. Ouderen amuseren zich met een andere vorm van cultuur dan jongeren veelal doen. Hier is dan ook een rol weggelegd voor de cultuurverbinder voor jongeren. Wat Lokaal Dijk en Waard betreft dient er ook voor andere doelgroepen een cultuurverbinder te komen. Ook zou er een agenda moeten komen met het cultuuraanbod in de gemeente, van professioneel aanbod tot de amateurkunst. Onze vele muziekkorpsen en toneelverenigingen dienen gefaciliteerd te worden, hierbij moet nadrukkelijk gestreefd worden dat ze elkaar versterken.

BIBLIOTHEEK

Op dit moment zijn er in Dijk en Waard twee vestigingen van een bibliotheek. Beide locaties dienen geopend te blijven voor de toekomst. De vele rollen die de bibliotheek heeft in de samenleving moeten behouden en zelfs uitgebreid en versterkt worden. De investeringen in de Bibliotheek in Dijk en Waard worden gelijkgetrokken met het uitgavepatroon zoals de voormalige gemeente Heerhugowaard die kent tot op heden.

THEATERS

De Theaters in Dijk en Waard moeten volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Cool heeft hierbij een andere allure dan theater De Binding. Voor ieder theater moet een passende oplossing gevonden worden, waarbij ingezet wordt dat inwoners een passend cultuuraanbod kunnen ontvangen. Op cultuur en cultuurbeoefening mag niet bezuinigd worden.

ORGANISEREN KLEINE EVENEMENTEN

Voor het organiseren van kleine of kleinere evenementen zonder veiligheidsrisico’s moet de regelgeving versoepeld worden. Kleine evenementen zijn voor het welzijn van inwoners heel belangrijk en geven kleur aan het leven van de inwoners.

MUSEA

De twee grote musea die Dijk en Waard rijks is zijn het Poldermuseum en Museum Broekerveiling. Beide musea vertellen de verhalen van de rijke geschiedenis die onze gemeente Dijk en Waard kent en zijn daardoor belangrijke cultuurdragers van Dijk en Waard. Samen met de musea in de regio moeten zij zich versterken en daarmee zowel voor lokale als ook regionale inwoners een belangrijke rol spelen. Daarnaast hebben zij een economische waarde via het toerisme. Hierbij moet Stichting Toeristische Promotie Dijk en Waard (i.o) betrokken worden.

CULTUURHISTORIE

De (voormalige) gemeentes Heerhugowaard en Langedijk kennen een nota cultuurhistorie. Beide nota’s moeten tot één document herschreven worden. Hierbij dient aandacht te zijn voor de fouten die de huidige nota’s cultuurhistorie kennen.