Skip to main content

Lokaal Dijk en Waard neemt u graag mee in de actualiteit uit de raad van Langedijk. Hier zullen wij na de raadsvergadering onze bijdrage of visie delen. Vandaag: Lourens Bogtmanstraat in Oudkarspel.

Voorzitter. Voor ons ligt een stedenbouwkundig plan Voorburggracht/Lourens Bogtmanstraat. Een plan van 30 woningen met een mix van huur- en koopwoningen met grondgebondenwoningen en appartementen met aanvaardbare hoogtes. Het past in de dorpse karakteristiek aan de Voorburggracht en het dorpse karakter van Oudkarspel. De levensloopbestendige woningen zijn voor zowel jongeren als ouderen en staan in een soort hofstructuur met groene uitstraling.

Voorzitter, Lokaal Dijk en Waard kan zich vinden in het stedenbouwkundig plan. Het aantal van 30 woningen geeft invulling aan het tekort van woningbehoefte in Oudkarspel. Het planaanbod van huurwoningen en appartementen is immers voor een jong en oud in Oudkarspel laag en het is een goede toevoeging van de minimaal 130 tot 175 woningen die tot 2030 nodig zijn. Daarbij wordt meer dan 30% sociale huurwoningen.

Ten aanzien van participatie zijn er met de omwonenden regelmatig gesprekken gevoerd die ook hebben geleid tot gewijzigde plannen. Door het wijzigen van de plannen veranderde ook de groep omwonenden, de groep werd groter. De omwonenden die later werden betrokken hebben daarbij het gevoel gekregen dat zij halverwege de wedstrijd zijn ingestapt. We bemerken dat hier, ondanks de inspanning vanuit de gemeente, nog steeds onvrede over is. Een participatietraject rondom een inbreilocatie vergt veel zorgvuldigheid. Met voortschrijdend inzicht had je het participatietraject vanaf de start met alle huidig betrokken bewoners willen doorlopen. Gelukkig heeft het college snel geschakeld en alsnog alle bewoners erbij betrokken. In onze afweging is dat ook zeker meegenomen.

Maar een afweging heeft ook een tegenpool. Dan is er nog het plan van de trekkersgroep. Laat ik even beginnen met een citaat uit de krant van 4 maart 2020. Hierin werd de patstelling tussen de trekkersgroep met het college inzichtelijk. Daarin verwoord de heer Bovenkerk het volgende “Het college vindt dat het voor ouderen en jongeren moet zijn. Dat willen wij niet, wij houden ons vast aan het concept: leeftijdsbestendige woningen, geen jongeren, geen gezinnen met kinderen.” Het alternatieve plan van de trekkersgroep behelst 22 grondgebonden woningen in een hofjes structuur. Daarbij heeft de trekkersgroep ook een aantal voorwaarden gesteld. Zo willen zij geen jongeren en ook geen jonge gezinnen met kinderen in een Knarrenhof, omdat ouderen rust om zich heen willen hebben. Daarnaast moeten geïnteresseerden gescreend worden op community geschiktheid om als bewoner van het Knarrenhof te worden aangemerkt.

Deze visie kan Lokaal Dijk en Waard niet onderschrijven. Want voorzitter, we zitten ook in Langedijk met een enorm tekort aan woningen. Starters zoeken zich suf op Funda en jongeren zitten thuis te zoeken naar hun eigen eerste plekje voor een aanvaardbare huurprijs. Voorzitter, dat kán en mág niet in een welvarend land zoals Nederland. Wij hebben als gemeenteraad de verantwoordelijkheid om hier onze nek voor uit te steken. Wij moeten zorgen dat de huidige en volgende generaties ook een plek hebben. Dat vraagt om een evenwichtige woningmarkt met genoeg aanbod voor alle doelgroepen.

Lokaal Dijk en Waard zal dan ook niet meegaan in het verzoek van uitstel. Het alternatieve plan met het Knarrenhof-principe voldoet niet aan onze gewenste woninginvulling, ook zeker niet met de voorwaarden die worden gesteld. Locaties zijn schaars en nu vooral omdat ook de provincie in de buitengebieden niets meer toestaat. Dat betekent dat er gekeken moet worden naar de meest noodzakelijke invulling van de woningbehoefte. Dat wordt met het voorliggende stedenbouwkundigplan goed ingevuld.