Skip to main content

Lokaal Dijk en Waard heeft aandacht gevraagd voor de registratieplicht van boten binnen de Oosterdel. Wij vinden dat iedereen een sticker zou moeten hebben binnen het pilotgebied rond de Noorderplas. Gelijke monniken, gelijke kappen. Daarnaast verruimen wij de avondklok naar 11 uur tot 7 uur. Dat is voor Lokaal Dijk en Waard nodig om het recreërende publiek de ruimte te geven. Het amendement dat Lokaal Dijk en Waard samen met de VVD in bracht, heeft het gehaald en moet nu door het college uitgevoerd worden. Lees hieronder de bijdrage van Floris de Boer:

Voorzitter, voor ons ligt het vaarbeleid. Een document wat voor iedereen als een opluchting zou moeten voelen. De overlast heeft door de pandemie, stijgend aantal bootjes en de toename van waterrecreatie namelijk ook een vlucht genomen. Dat is niet waarom mensen aan het water zijn gaan wonen. Overlast tast inwoners aan in hun woongenot en beleving van hun leefomgeving. Dat weegt voor Lokaal Dijk en Waard heel zwaar.

Voorzitter, wij zijn ronduit teleurgesteld in de forumbehandeling van vorige week. Daarom is mijn eerste vraag aan het college dan ook: waarom was het afgelopen dinsdag niet mogelijk om duidelijke antwoorden te leveren aan het forum?

Voorzitter, het vaarbeleid. Laat ik positief beginnen. We zijn blij dat het college op korte termijn iets weet te realiseren van deze omvang. Wij geloven oprecht dat de registratieplicht een uitkomst kan zijn op de lange termijn. Daarnaast zijn de diverse verboden in het vaarbeleid ook goed terug te redeneren naar de overlast die omwonenden ervaren. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de resultaten van deze pilot.

Maar voorzitter, ik kan mijn bijdrage niet voorbij laten gaan door terug te blikken op de forumvergadering van vorige week. Wij hebben knarsentandend deelgenomen aan deze vergadering. Inhoudelijk is het vaarbeleid namelijk prima. Maar voorzitter, de beantwoording van vorige week was uitermate teleurstellend. En het college deed nog een schepje er bovenop: de beantwoording van de vragen van het CDA klopten weer niet met wat er in het vaarbeleid staat. Voorzitter, de behandeling in het forum voelde daarmee alles behalve een opluchting. Twee dagen daarna stond in de krant dat ik gefrustreerd zou zijn. Ik kreeg van vrienden deze week de vraag waarom ik dan zo gefrustreerd was. Voorzitter, precies hierom. En dan kreeg ik de opmerking: waarom laat je je zo leiden door die details, het komt vast wel goed. Nou voorzitter, die details waar ik mij op focus, zijn essentiële elementen binnen de registratieplicht. Met 140 uur aan boa’s op het water en dus exact 39 minuten per dag op het water, heb je hele duidelijke regels nodig zodat boa’s geen tijd kwijt zijn aan discussie. Dat betekent een duidelijk vaarbeleid, een duidelijke APV en een duidelijk besluit.

Goed voorzitter, dit wilde ik nog gezegd hebben. Het amendement dat voor u ligt draagt misschien wel meer bij aan het vaarbeleid dan het vaarbeleid zelf. Ten eerste komt de avondklok op 11 uur te staan. Deze tijden zijn ons inziens ruim genoeg om én te handhaven én het recreërende publiek niet te veel te betuttelen. Daarnaast geven stipte tijden een duidelijk punt waarop iedereen weet wanneer hij of zij het water af moet. Daarnaast is er nog de tweede aanpassing. Ik heb alvast wat werk voor het college gedaan, door de registratieplicht uit te breiden naar alle bezoekers van het pilotgebied. Dat geeft duidelijkheid voor omwonenden, varend publiek en inwoners. Het is met dit amendement eindelijk een duidelijk besluit.

Voorzitter, het amendement wat voorligt trekt dus het een en ander recht. Dit amendement repareert de discrepantie tussen het raadsvoorstel, de beantwoording en het vaarbeleid. Liever had Lokaal Dijk en Waard gezien dat dit niet nodig was, maar soms moet dit. It’s part of the job. Dit amendement brengt het vaarbeleid, 1. in lijn met de beantwoording, maar belangrijker nog: 2: in lijn met het APV-besluit in het raadsvoorstel. En voorzitter, dat woongenot waar ik het net over had, verdiént een duidelijk besluit. Verdiént eerlijke regels en verdiént maatregelen die werken.