Skip to main content

Tja. Wat zeg je over een beleidsarme kadernota. We zijn blij om deze kadernota vast te stellen. Dat zegt iets over de voortgang van het fusieproces en de voortgang die beide colleges maken. We zijn eigenlijk al ‘ergens’. Lokaal Dijk en Waard vindt het belangrijk dat dit proces zo spoedig mogelijk verloopt, maar ook dat er zorgvuldigheid en bescheidenheid aan te pas komt. Inwoners moeten de positieve effecten van deze fusie voelen, niet de negatieve. Dan kunnen we spreken over een succesvolle fusie. Belangrijk in het fusieproces is de harmonisatie van verordeningen. Worden deze in de begroting overzichtelijk overgenomen? Want zo kunnen wij als raden een afweging maken op wensbaarheid.

Niet alleen de verordeningen, maar ook de kwaliteitsniveaus van onderhoud in de omgeving. Wat kunnen inwoners verwachten van hun omgeving en het niveau van de omgeving? Hoe worden de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt door het college? Hiermee kunnen we namelijk inzicht kweken in het al dan niet opkrikken van het onderhoudsniveau op korte of lange termijn.

Met de herindelingsverkiezingen van 24 november 2021 in het vooruitzicht, komt het allemaal heel erg dichtbij. Over 4 maanden al weten we hoe de gemeenteraad van Dijk en Waard eruit komt te zien. Over 5 maanden weten we hopelijk hoe het college eruit ziet. Lokaal Dijk en Waard wil wat meegeven met deze kadernota. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat woningnood hoog op de agenda komt. Het is écht nijpend, het houdt mensen bezig en tast mensen aan in hun dagelijks leven. Jongeren, maar zeker ook Senioren. Gelukkig zien we veel ontwikkelingen die lichtpuntjes geven, zoals de ontwikkeling van de Stationslocatie en bijvoorbeeld de westrand in Langedijk. Maar ook de leefomgeving, daar moet veel meer aandacht voor komen. Hoe ziet een wijk eruit? is het veilig genoeg om mijn kinderen buiten te kunnen laten spelen? Is er genoeg groen? Daar moet meer aandacht voor komen. Niet meer afdoen als ‘stoeptegel-politiek’ maar als problemen. Problemen waar mensen dagelijks tegenaan lopen. Voorzitter, het zijn allemaal redelijke vragen waar de gemeenteraad van Dijk en Waard een antwoord op moet hebben.

Dan het sociaal domein. Ik hoef u niet te vertellen welk effect dat heeft op de begroting en hoe enorm de financiële hap is op jaarbasis. Ook daar dient de gemeenteraad een kordaat antwoord op te formuleren. In de kadernota is sociaal domein erg gericht op betaalbare zorg. Het is belangrijk om aan de voorkant een goede intake te hebben zodat je gelijk en tijdig de juiste zorg ontvangt,  een gevolg is dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Gelukkig voorziet de visie hier goed in. De kadernota is (terecht) financieel ingesteld.

De omgevingsverordening is ook iets waar wij mee te maken gaan krijgen. Die komt pas mid-2022 maar is wel van invloed op onze begroting. Lokaal Dijk en Waard wil graag weten of de financiële gevolgen en de knoppen waar wij als raad aan kunnen draaien inzichtelijk worden gemaakt in de begroting. Hetzelfde geldt voor de lopende investeringen in de MIP en het vastgestelde beleid. Wat is de status daarvan en graag ook bij de begroting overzichtelijk opgenomen welke gevolgen dit heeft.

En dan als laatste: het behoud van al het moois wat Dijk en Waard te bieden heeft. Het Duizend Eilanden Rijk bijvoorbeeld, waar eilanden worden bedreigd door een invasieve exoot. Zorgen dat het niet van ‘een onbewoond eiland’ naar ‘een onbestaand eiland’ dreigt te ontwikkelen. Ook natuurgebieden waar mensen onbezorgd kunnen recreëren zoals het park van Luna, de Waarderhout en het Geestmerambacht.