Skip to main content

PERSBERICHT: Dijk en Waard krijgt een nieuwe coalitie

By november 21st, 2022Uit de raad

Gemeente Dijk en Waard krijgt een nieuwe coalitie
DOP, LDW, SDW, GL, PvdA en CU gaan met elkaar onderzoeken of zij tot een nieuwe coalitie kunnen komen. Binnen de huidige coalitie waar naast de drie lokale partijen (DOP, LDW en SDW) ook de VVD onderdeel van was, is de conclusie getrokken dat de VVD fractie fundamenteel verschilt van inzicht op belangrijke onderwerpen. In de afgelopen 11 maanden zijn deze verschillen steeds meer zichtbaar geworden.

Onvoldoende vertrouwen en inhoudelijke verschillen
De partijen DOP, LDW en SDW hebben op dit moment onvoldoende vertrouwen om de samenwerking met de VVD fractie de komende drie jaar stabiel te kunnen uitvoeren. Zij signaleren na een start vol vertrouwen een aantal onoverbrugbare problemen die een constructieve samenwerking in de weg staat.

Brede coalitie, dicht bij de inwoners en klaar voor de huidige opgaven.
DOP, LDW en SDW vinden stabiliteit en een breed gedragen bestuur van de gemeente Dijk en Waard zeer belangrijk en hebben gekeken naar het formeren van een nieuwe coalitie. De partijen onderzoeken nu actief een coalitie samen met GL, PvdA en CU om hier invulling aan te geven. . In de komende periode wordt gestart met het voeren van de eerste gesprekken.

Lokaal Dijk en Waard-fractievoorzitter Lea van der Zee: “Met de VVD is in het afgelopen jaar gebleken dat we geen duurzame samenwerking hebben kunnen opzetten. We hebben er vertrouwen in dat we met GroenLinks, ChristenUnie en PvdA een constructieve coalitie kunnen vormen die de komende 3 jaar dicht bij de inwoners kan staan.”

Kees Tesselaar – DOP
Lea van der Zee – LDW
Joke van Ruitenbeek – SDW