Skip to main content

Heel goed dat de vrije ruimte van de veiligheidsmonitor wordt gebruikt voor het uitvragen naar ervaringen en meningen over vuurwerk in onze gemeente.

Er bereiken LDW regelmatig signalen van zorg. Het afsteken van vuurwerk is een traditie, maar je kunt je afvragen of de traditie nog houdbaar is in deze vorm.
Erg wordt veel overlast ervaren in de weken rondom de jaarwisseling, maar ook zelf nu is dat nog actueel. Er wordt op verschillende plekken nog met regelmaat vuurwerk afgestoken wat tot veel onrust en overlast zorgt.

In de coronajaren was er een landelijk verbod op vuurwerk om de zorg niet verder te belasten. Wat dat betreft is het toch een bijzondere keuze die we maken met elkaar om nu we corona achter ons laten we het wel weer acceptabel vinden dat we vuurwerkslachtoffers hebben …

Wat LDW betreft is een vuurwerkverbod zeker aan de orde, en dat we daarnaast met input van inwoners vormgeven aan een mooie invulling van onze nieuwe traditie; denk aan centrale plekken per kern voor het afsteken van lichtvuurwerk, of met verschillende tijdstippen waarop onze jonge inwoners ook veilig kunnen genieten, etc…

I&O Research doet al geruime tijd onderzoek voor gemeenten m.b.t het onderwerp vuurwerk. Daarbij lezen we terug: ‘hoe strenger de perceptie van de regels is, hoe groter het draagvlak onder de bevolking’. Oftewel er is behoefte aan duidelijke regels. De eerste stap in dit proces gaan we nu nemen. De veiligheidsmonitor gaat ons helpen om input op te halen. De onderwerpen die worden uitgevraagd lijken ons passend.

We wachten de uitslag af en hopen op veel input.