Skip to main content

Lea van der Zee

ONS TEAM

37 jaar

Oudkarspel

Portefeuilles

  • Sociaal Domein
  • Natuur en Milieu
  • Onderwijs

Lea van der Zee

FRACTIEVOORZITTER

Mijn naam is Lea van der Zee. Samen met mijn gezin woon ik sinds een aantal jaar in Oudkarspel. Ik werk in de jeugdzorg bij een gecertificeerde instelling als manager. Een aantal jaar geleden ben ik politiek actief geworden. Vanuit de ervaring in de praktijk hoop ik als raadslid een mooie bijdrage te leveren. Ik vind het belangrijk dat we naar de inwoners luisteren. We praten met de mensen, niet over de mensen. En eigenlijk past dat ook alle thema’s die voorbij komen. Als raadslid vertegenwoordig je de inwoners van je gemeente, ik vind dit een heel mooie verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheden van gemeenten zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden, de komende jaren zijn er nog een aantal grote opgaven die onze kant op komen. Als lokale partij ben je instaat om goed regionale invulling te geven aan deze opgaven. Je weet wat er speelt, leeft en vertaalt dit naar het meest passende beleid. Ik probeer op een actieve en constructieve wijze, met name op sociaal domein, in te zetten voor de inwoners van Langedijk en ook alle inwoners van de toekomstige gemeente Dijk en Waard.

Wat wil je bereiken voor Dijk en Waard?

Voor Dijk en Waard wil ik graag bereiken dat er in de eerste jaren van de fusie kritisch wordt meegekeken en meegedacht in de verdere harmonisatie van beide gemeente. Zowel voor de nieuwe gemeenteraad is dit taak maar deze gelegenheid moet er ook zijn voor de inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven zelf. De fusie is ingezet om een sterke gemeente te creëren waarbij de slagkracht in de regio zou worden vergroot. De komende jaren is het zaak om de juiste keuzes te maken zodat er sprake is van voldoende woningen en een goed leefklimaat voor de inwoners. Waarbij zorg voor iedereen toegankelijk is en waarbij stabiele maatschappelijke- en zorgorganisaties aanwezig zijn. Maar waar ook een sterk verenigingsleven ontstaat zodat inwoners zich betrokken en verbonden blijven voelen. De gemeente moet toe naar een groene gemeente waarbij een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en duurzaamheid hand in hand gaan.

Welke portefeuilles/specialismen ben je rijk

Vanuit mijn werkervaring ben ik voornamelijk betrokken bij het sociaal domein. Ik ben een aantal jaar juf geweest dus ook onderwijs heeft zeker mijn aandacht. Vervolgens heb ik ruim 12 jaar in de jeugdzorg gewerkt, o.a. als manager in het gedwongen kader, dat maakt dat ik veel ervaring heb opgedaan met de diversiteit aan zorg die er bij gezinnen wordt ingezet en ook de overlap met WMO en participatie. Naast mijn werk ben ik al een aantal jaren betrokken bij de bibliotheek en de ontwikkelingen die zij hebben doorgemaakt, bibliotheek krijgt steeds meer een maatschappelijke rol. Sinds begin van dit jaar ben ik werkzaam bij een organisatie voor natuurbescherming. Komende jaren zal hierin ook veel op ons afkomen vanuit het klimaatakkoord.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?

De afgelopen jaren heb ik altijd ingezet op de vertaling van praktijk naar beleid en ook andersom. Ik vind het belangrijk dat besluitvorming in de raad ook uitvoerbaar is in de praktijk en dat inwoners goed zijn meegenomen in het traject vooraf. Ik woon samen met mijn gezin in Oudkarspel en sta volop in de maatschappij. De fusie dient goed te verlopen met oog voor wat het voor de inwoners, organisaties en ondernemers betekent. Ik zou het een eer vinden om de komende vier jaar opnieuw als uw volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad plaats te nemen.

Wat maakt jou een goed raadslid?

Verbindend en constructief. Kritisch maar realistisch. Besluitvorming met gezond verstand benaderen. Altijd oog voor de uitvoering.
Analytisch waar kan, gedetailleerd waar dat nodig is. Betrokken bij de inwoners. Altijd bereid om buiten de kaders te denken.