Skip to main content

Gerard Rep

ONS TEAM

59 jaar

Oudkarspel

Portefeuilles

 • Jeugdzorg
 • Participatiewet
 • Coördinatie portefeuilles sociaal domein
 • Armoedebestrijding/schuldhulpverlening
 • Volksgezondheid, Veilig Thuis en Integrale Crisisdienst
 • Wet inburgering/statushouders
 • Asielbeleid
 • Projecten:
 • IKOC (Mariaschool Noord-Scharwoude)
 • Barnewiel
 • Scholen (Montessori, Carrousel, Kindcentrum De Vaart)
 • de wethouders Does en Rep treden op als elkaars vervanger
 • 6e locoburgemeester

Gerard Rep

WETHOUDER

Ik ben Gerard Rep, 59 jaar, en samen met mijn vrouw en alleen nog onze  jongste dochter woon ik al bijna 40 jaar in Langedijk, waarvan de langste tijd in Oudkarspel.

Ik werk als strategisch adviseur bij de gemeente Edam-Volendam, ben vrijwel iedere zaterdag actief als scheidsrechter bij DTS. Ik heb een lange politieke carrière, als burgerraadslid, raadslid en wethouder.

Ik onderschrijf vanzelfsprekend de actiepunten van Lokaal Dijk en Waard, en heb daarbij voor mijzelf de volgende speerpunten:

 • WONEN: Alle inwoners die dat willen komen in aanmerking voor een huur- of koopwoning, met speciale aandacht voor de jongeren en de ouderen. De gemeente neemt maatregelen om te voorkomen dat woningen in handen komen van beleggers die vervolgens hoge huren vragen;
 • VERKEER: De bereikbaarheid van Dijk en Waard, zowel op de fiets, met het openbaar vervoer als met de auto moet worden geoptimaliseerd, met extra veel aandacht voor de veiligheid;
 • KLIMAAT: De gemeente denkt en doet actief mee aan de realisatie van de klimaat- en milieudoelstellingen, waarbij de belangen van de inwoners zoveel mogelijk worden meegenomen
 • CULTUUR: De historische en culturele waarde van de kernen in Dijk en Waard blijft behouden;
 • VERENIGINGSLEVEN: Er is alle ruimte voor het rijke verenigingsleven in Dijk en Waard, waar nodig ondersteunt de gemeente deze;
 • KERNEN: Dorps- en gemeenschapshuizen spelen een belangrijke rol in onze samenleving;
 • HORECA: Het horeca- en toeristisch beleid wordt verder uitgewerkt in samenwerking met de betrokken ondernemers en belangenverenigingen;
 • SOCIAAL: Mensen die voor inkomen, voorzieningen/hulpverlening en werk afhankelijk zijn van de gemeente moeten dichtbij terecht kunnen, met zowel letterlijk als figuurlijk zo weinig mogelijk drempels;
 • BESTUUR: het bestuur is integer en staat dicht bij de inwoners (actieve participatie, niet alleen in woord maar ook in gedrag).