Skip to main content

Els Nieuwland-Rijs

ONS TEAM

62 jaar

Sint Pancras

Portefeuilles

  • Kernenbeleid
  • Omgevingswet
  • Toerisme
  • Openbare Ruimte
  • Klimaat

Els Nieuwland-Rijs

RAADSLID

Els, moeder van 4 dochters en partners en van 12 kleinkinderen ( 9 jongens en 3 meisjes). Met enthousiasme en burgerzin ben ik 8 jaar geleden hieraan begonnen. Ik hou ook van de bridgemiddag hoor, of theeleuten en winkelen. Maar met veel plezier en enthousiasme ben ik in de materie thuis geraakt, eerst in de eigen omgeving en veel werkbezoeken op locatie. GGD, WNK-Haltewerk( SORA), bedrijven bezoeken op uitnodiging.
Met veel plezier en 8 jaar verder als raadslid, kan ik Forumvoorzitter zijn of in een commissie deelnemen en uw vragen meenemen. Kom ik u misschien tegen bij de vele verenigingen of sportvelden waar de kinderen aan deelnemen? Stel gerust een vraag.
Cultuur en Onderwijs
We zijn best wel lang zonder cultuur en onderwijs geweest door de Coronamaatregelen, en met wat ondersteuning heb ik toch nog 2 kleinkinderen aan het middelbaar onderwijs kunnen helpen. Ik pleit voor meer aandacht en middelen voor het onderwijs in het algemeen maar ook het MBO beroepsonderwijs. Deze zijn best goed vertegenwoordigd in Heerhugowaard met vele opleidingen.
Gelukkig is een klein festival of optreden in Cool weer mogelijk, en de kunstroute , een wielerronde en de sportclubs weer open. Welbevinden en mentaal welzijn van de jeugd, daar ga ik voor!
Wat wil je bereiken in Dijk en Waard?
Natuurlijk iets betekenen voor de inwoners , weer raadslid zijn, commissies, forum of benen op tafel overleg bijwonen(BOT) en politiek bestuurlijke avonden volgen . Meedoen met de grote vraagstukken in de regio zoals klimaatadaptie, isoleren woningen, RES, wonen en veiligheid.
Dat we werken aan een financieel sterke gemeente, goed gekwalificeerde ambtenaren hebben en goede service kunnen verlenen. Een inclusieve gemeente zijn en zonder vooroordelen.
Welke portefeuilles/specialismen ben jij rijk?
Sociale huur en koopwoningen
Gemeentewerken
Fiets en wandelpaden,
Deze zaken vallen straks onder de Omgevingswet, alles in uw fysieke leefomgeving en om u heen.
Waarom moeten mensen op je stemmen?
Ik ben uw stem, voorgedragen door mijn kiezers, en alle burgers in de gemeente zijn belangrijk. Als het binnen mijn macht ligt help ik u.
Wat maakt jou een goed raadslid?
Ik luister altijd goed naar wat u vraagt en probeer naar een oplossing te zoeken. Ik kan een onderwerp goed bespreekbaar maken binnen onze fractie en daarna eventueel de raad inbrengen, soms kan het met een korte klap.
Ik ben goed ingelicht betreffende lopende zaken en stukken in de raad, verordeningen en belastingen.
Op mijn conto bij te schrijven:
Motie Borstonderzoek 14-9-2021 , verzoek mee te nemen door portefeuillehouder naar de minister en VN.
Werkgeverscommissie (ook landelijk met Bart de Roo) m.b.t. Griffie
Madderom-locatie
Alles in Sint Pancras waarvoor gepleit moest worden, Scholen Phoenix en
Paus Johannes, Vrone voetbal.
Verkeer en vervoer, gevraagd om de Spaarpaal, met subsidie provincie geplaatst aan de Bovenweg, een positieve prikkel bij het aanhouden van de snelheidslimiet.
Coördinator Sint Pancras van het ogen en oren project